Latvijas Tekstilmākslas Asociācija dibināta Rīgā, 1994. gadā. Tā dibināta ar mērķi sekmēt tekstilmākslas aktivitātes, mākslinieku radošo iniciatīvu, māksliniecisko jaunradi un intelektuālā potenciāla attīstību. Kā arī veicināt Latvijas tekstilmākslas mākslas iekļaušanos pasaules mākslas procesos. Izveidot ar radnieciskām organizācijām un fondiem valstī un ārvalstīs sadarbības programmas, organizēt mākslinieku piedalīšanos starptautiskās izstādēs, kongresos un simpozijos. Piesaistīt finansēšanai nepieciešamos resursus augsti māksliniecisku un pilnvērtīgu darbu radīšanai.  

..

Mūs Atbalsta

  • /uploads/2019/01/25/VKKF_krasainais_logolab22.jpg
  • /uploads/2019/01/25/akad22 2019.png
  • /uploads/2019/01/25/lma22 2019.jpg

Asociācijas biedri

Zane Shumeiko

Zane Shumeiko

asociācijā kopš 2023. gada
Antra Augustinoviča

Antra Augustinoviča

asociācijā kopš 1997. gada
Tatjana Aleksandra

Tatjana Aleksandra

asociācijā kopš 1995. gada
Kristīne Andersone

Kristīne Andersone

asociācijā kopš 1999.gada
Ilma Austriņa

Ilma Austriņa

asociācijā kopš 2008. gada
Aija Baumane (1943 - 2019)

Aija Baumane (1943 - 2019)

Latvijas Tekstilmākslas asociācijas dibinātāja
Dina Baumane

Dina Baumane

asociācijā kopš 2001. gada
Lelde Braķe-Klaverī

Lelde Braķe-Klaverī

asociācijā kopš 2001. gada
Kristīne Celmiņa

Kristīne Celmiņa

asociācijā kopš 2003. gada
Rasa Grāmatiņa

Rasa Grāmatiņa

asociācijā kopš 2005.gada
Ingrīda Ivane

Ingrīda Ivane

asociācijā kopš 2016. gada
Jeļena Jēkabsone

Jeļena Jēkabsone

asociācijā kopš 2004. gada
Līva Kaprāle

Līva Kaprāle

asociācijā kopš 2012. gada
Emma Sofia

Emma Sofia

asociācijā kopš 2017. gada
Ieva Krūmiņa

Ieva Krūmiņa

asociācijā kopš 1994. gada
Rolands Krutovs

Rolands Krutovs

asociācijā kopš 2005. gada
Andra Kurzemniece

Andra Kurzemniece

asociācijā kopš 2000. gada
Mārīte Leimane

Mārīte Leimane

asociācijā kopš 2004. gada
Ruta Linīte

Ruta Linīte

asociācijā kopš 1994. gada
Zane Lūse

Zane Lūse

asociācijā kopš 1997. gada
Vita Makra

Vita Makra

asociācijā kopš 2018. gada
Ance Markovska

Ance Markovska

asociācijā kopš 2013. gada
Kristīne Mūrniece

Kristīne Mūrniece

asociācijā kopš 1998. gada
Baiba Osīte

Baiba Osīte

asociācijā kopš 1995. gada
Ieva Prāne

Ieva Prāne

asociācijā kopš 2006. gada
Vineta Priste-Kārkla

Vineta Priste-Kārkla

asociācijā kopš 2008. gada
Baiba Rītere

Baiba Rītere

asociācijā kopš 1998. gada
Ingrīda Rutka

Ingrīda Rutka

asociācijā kopš 2018. gada
Anda Skadmane

Anda Skadmane

asociācijā kopš 2018. gada
Ingrīda Sūna

Ingrīda Sūna

asociācijā kopš 1994.gada
Gundega Strautmane

Gundega Strautmane

asociācijā kopš 2004. gada
Elīna Veilande-Apine

Elīna Veilande-Apine

asociācijā kopš 2000. gada
Linda Villa

Linda Villa

asociācijā kopš 2015.gada
Zane Vizule-Jakobsena

Zane Vizule-Jakobsena

asociācijā kopš 2004. gada
Maija Začeste

Maija Začeste

asociācijā kopš 1998. gada
Ērika Zutere

Ērika Zutere

asociācijā kopš 2017. gada
Ilona Linarte-Ruža

Ilona Linarte-Ruža

asociācijā kopš 1997. gada
Inta Amoliņa

Inta Amoliņa

asociācijā kopš 1994. gada
Una Dževečka

Una Dževečka

asociācijā kopš 2006.gada
Irisa Blumate

Irisa Blumate

asociācijā kopš 1994. gada
Daina Deksne-Gundersena

Daina Deksne-Gundersena

asociācijā kopš 2004.gada
Elīna Lūsis-Grīnberga

Elīna Lūsis-Grīnberga

asociācijā kopš 1995.gada
Dzintra Vilks

Dzintra Vilks

asociācijā kopš 1996.gada
Liene Ratnika

Liene Ratnika

asociācijā kopš 2002. gada
Andra Dīriņa

Andra Dīriņa

asociācijas vadītāja kopš 2018. gada
Annele Slišāne

Annele Slišāne

asociācijā kopš 2022. gada
Astra Rubene

Astra Rubene

asociācijā kopš 1995. gada
Antra Saliņa

Antra Saliņa

asociācijā kopš 2002. gada
Barbara Ābele

Barbara Ābele

asociācijā kopš 1995.gada
Maija Purgaile

Maija Purgaile

asociācijā kopš 1995. gada
Kristīne Sīle

Kristīne Sīle

asociācijā kopš 2015.gada
Kristīne Krastiņa-Indāne

Kristīne Krastiņa-Indāne

asociācijā kopš 2018. gada
Daina Dagnija (1937-2019)

Daina Dagnija (1937-2019)

asociācijā kopš 2001. gada
Edīte Pauls-Vīgnere

Edīte Pauls-Vīgnere

asociācijā kopš 1995.gada
Baiba Muzikante

Baiba Muzikante

asociācijā kopš 2010. gada
Kristīne Kligina

Kristīne Kligina

asociācijā kopš 2018.gada
Diāna Kokoreviča

Diāna Kokoreviča

asociācijā kopš 2018.gada
Irēna Andrejeva

Irēna Andrejeva

asociācijā kopš 2008.gada
Austra Celmiņa - Ķeirāne

Austra Celmiņa - Ķeirāne

asociācijā kopš 2000. gada
DACE GRĪNBERGA

DACE GRĪNBERGA

asociācijā kopš 2022. gada
Dagnija Griezne

Dagnija Griezne

asociācijā kopš 2005. gada
Dace Pudāne

Dace Pudāne

asociācijā kopš 1994. gada
Dace Vecozola

Dace Vecozola

asociācijā kopš 1995. gada
Daiga Štālberga Senoussaoui

Daiga Štālberga Senoussaoui

asociācijā kopš 1994. gada
Elizabete Klints

Elizabete Klints

asociācijā kopš 2023. gada
Ginta Kristjanosone

Ginta Kristjanosone

asociācijā kopš 2023. gada
ILONA VALAINE-BLEKTE

ILONA VALAINE-BLEKTE

asociācijā kopš 2022. gada
Ilze Grīnberga

Ilze Grīnberga

asociācijā kopš 2024. gada
Ilze Rudzīte

Ilze Rudzīte

asociācijā kopš 1999. gada
Inese Jakobi

Inese Jakobi

asociācijā kopš 1995. gada
Inga Skujiņa

Inga Skujiņa

asociācijā kopš 1994. gada
JĀNIS TROPS

JĀNIS TROPS

asociācijā kopš 1995. gada
Lilita Bauģe

Lilita Bauģe

asociācijā kopš 2017. gada
Madara Briede

Madara Briede

asociācijā kopš 2024. gada
SANTA GRIGUS

SANTA GRIGUS

asociācijā kopš 2021. gada
Skaidrīte Leimane

Skaidrīte Leimane

asociācijā kopš 1994. gada
Signe Žeļezņaka

Signe Žeļezņaka

asociācijā kopš 2007.gada
Una Valtere

Una Valtere

asociācijā kopš 2023. gada
Una Valtere

Una Valtere

asociācijā kopš 2023. gada

Vija Janosne

Vija Janosne

asociācijā kopš 1994. gada