Kristīne Krastiņa-Indāne

Kristīne Krastiņa-Indāne

asociācijā kopš 2018. gada

Dalība izstādēs :

Latvijā, Lietuvā

apbalvojumi :

2014 2. vieta Daugavpils Marka Rotko mākslas centra rīkotajā konkursā ,,Rotko balva,,

2013 1. vieta Daugavpils Marka Rotko mākslas centra rīkotajā konkursā ,,Rotko balva,,

Participation in exhibitions :

Latvia, Lithuania

Awards :

2014 2nd prize in competition “Rothko Award” organized by Daugavpils Mark Rothko Art Center

2013 1th prize in competition “Rothko Award” organized by Daugavpils Mark Rothko Art Center

DZĪVES SVINĒTĀJS 2016 jaukta tehnika, diegi, zivs āda 20 x 20 / A CELEBRATOR OF LIFE 2016 individual technique, thread, fish skin 20 x 20

AUGU MINIATŪRU KOLEKCIJA 2017 izšuvums, vilnas vēlums, reciklēts vilnas audums / COLLECTION OF MINIATURE PLANTS 2017 embroidery, wool felting, recycled woolen cloth

NEBIJUŠU ATMIŅU KASTĪTE Veltīta vectēvam Pēterim Krastiņam, kuru nesatiku 2016 izšuvums, vecmammas Olgas austs vilnas audums, metāla detaļas 20 x 20 / THE BOX OF UNHAPPEN MEMORIES. Devoted to grangfather Pēteris Krastiņs, whom I never met 2016 embroidery, a wool fabric woven by grandmother Olga, metal parts 20 x 20