Liene Ratnika

Liene Ratnika

asociācijā kopš 2002. gada

Dalība izstādēs :

Latvijā, Igaunijā, Baltkrievijā, Turcijā, Beļģijā, Francijā, Spānijā

Apbalvojumi :

2002 Anša Cīruļa stipendija

Participation in exhibitions :

Latvia, Estonia, Belarus, Turkey, Belgium, France, Spain

Awards :

2002  Ansis Cīrulis` award

JŪRA autortehnika 80 x 127 / SEA individual technique 80 x 127

LAUVA PARKĀ sietspiede 70 x 100 / LION IN THE PARK screen printing 70 x 100

AUGI AR TAUREŅIEM autortehnika 140 x 200 / PLANTS WITH BUTTERFLIES individual technique 140 x 200