Mārīte Leimane

Mārīte Leimane

asociācijā kopš 2004. gada

Dalība izstādēs :

Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Baltkrievijā, Slovākijā, Francijā, Ukrainā, Ungārijā, Dānijā

Apbalvojumi :

2009 Atzinība, Labākais kultūras darbinieks 2008, Jelgava, Latvija

Darbi kolekcijās :

Latvijas mākslinieku savienības muzejs, Latvija

LNMM Latvijas Dekoratīvās Mākslas un Dizaina muzejs, Latvija

Jelgavas Ģ. Eliasa vēstures un mākslas muzejs, Latvija

Dobeles novadpētniecības muzejs, Latvija

privātkolekcijās Latvijā, Francijā, Anglijā, Krievijā

Participation in exhibitions :

Latvia, Lithuania, Estonia, Russia, Belarus, Slovakia, France, Ukraine, Hungary, Denmark

Awards :

2009 Best Culture employee recognition award, Jelgava, Latvia

Works in collections :

LNMA Museum of Decorative Art and Design, Latvia

Artists’ Union of Latvia, Latvia

Jelgava History and Art Museum of Gedert Elias, Latvia

Dobele Regional Museum, Latvia

private collections in Latvia, France, England, Russia

SAULGRIEŽI 2017 autortehnika 94 x 200 / MIDSUMMER 2017 individual technique 94 x 200

PURVA MALDUGUNIS 2017 autortehnika 192 x 220 / SWAMP GHOST LIGHT individual technique 192 x 220

SARMA 2016 autortehnika 94 x 220 / FROST individual technique 94 x 220