Linda Villa

Linda Villa

asociācijā kopš 2015.gada

Dalība izstādēs :

Latvijā - Rīgā, Krustpilī, Valmierā, Jelgavā, Cēsīs, Liepājā

Participation in exhibitions :

Latvia - Riga, Valmiera, Krustpils, Jelgava, Cesis, Liepaja

LEDUS ZIEDS 2018 autortehnika, poliesters 117 x 142 / ICE FLOWER 2018 individual technique, poliester 117 x 142

FLORES CYCLUM 2015 batikas un zīda gleznojums 110 x 165 / FLORES CYCLUM 2015 batik and silk painting 110 x 165

FLORES CYCLUM 2015 batikas un zīda gleznojums 110 x 165 / FLORES CYCLUM 2015 batik and silk painting 110 x 165