Elīna Veilande-Apine

Elīna Veilande-Apine

asociācijā kopš 2000. gada

Dalība izstādēs :

Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Francijā, Somijā, Vācijā, Lielbritānijā, Krievijā, Azerbaidžānā, Baltkrievijā, Taivānā, ASV

Darbi kolekcijās :

LNMM Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Rīga, Latvija

kā arī privātkolekcijās Latvijā, Vācijā, ASV

Participation in exhibitions :

Latvia, Lithuania, Estonia, France, Finland, Germany, Great Britain, Russia, Azerbaijan, Belarus, Taiwan, USA

Works in collections :

LNMA Museum of Decorative Arts and Design, Latvia

private collections in Latvia, Germany, USA

PIEDERĪBAS SAJŪTA 2017 tekstilmozaīka 190 x 240 / THE SENSE OF BELONGING 2017 textile mosaic 190 x 240

IZVĒLES IESPĒJAS 2009 tekstilmozaīka 125 x 195 / POSSIBILITY TO CHOOSE 2009 textile mosaic 125 x 195

PAVASARIS 2008 autortehnika 160 x 180 / SPRING 2008 individual technique 160 x 180