Daina Deksne-Gundersena

Daina Deksne-Gundersena

asociācijā kopš 2004.gada

Dalība izstādēs :

Latvijā, Igaunijā, Baltkrievijā, Krievijā, Polijā, Norvēģijā

Apbalvojumi :

1. vieta Redesign konkursā ,Drammenes pašvaldība, Norvēģija

Darbi privātkolekcijās :

Latvijā, Lielbritānijā, Šveicē, Vācijā, Spānijā, Norvēģijā, Zviedrijā, ASV

Participation in exhibitions :
Latvia, Estonia, Belarus, Russia, Poland, Norway

Awards :

1th prize in the Redesign Competition, Drammen Municipality, Norway

Works in private collections :

Latvia, Great Britain, Switzerland, Germany, Spain, Norway, Sweden, USA

RUDENS 2017 izšuvums, aplikācija, autortehnika 60 x 80 / AUTUMN 2017 embroidery, application, individual technique 60 x 80

NORVĒĢIJAS AINAVA 2016 izšuvums, aplikācija, autortehnika 50 x 40 / LANDSCAPE OF NORWAY 2016 embroidery, application, individual technique 50 x 40

LAIKS TĒJAI 2017 izšuvums, aplikācija, autortehnika 80 x 60 / TEA TIME 2017 embroidery, application, individual technique 80 x 60