Inese Jakobi

Inese Jakobi

asociācijā kopš 1995. gada

Dalība izstādēs :

Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Norvēģijā, Somijā, Kanādā

Darbi kolekcijās:

LNMM Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Latvija

Mākslinieku savienības muzejs, Latvija

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, Latvija

privātkolekcijā Norvēģijā

Participation in exhibitions :

Latvia, Lithuania, Estonia, Norway, Finland, Canada

Works in collections :

LNMA Museum of Decorative Arts and Design, Latvia

Artists’ Union of Latvia, Latvia

Madona Local History and Art Museum, Latvia

private collection in Norway

TOTĒMS 2009 rokas izšuvums, sintētika, firmu zīmītes 150 x 70 / TOTEM 2009 hand embroidery, synthetic, labels 150 x 70

ŠAURIE LOGI 2018 rokas izšuvums, sintētika, kokvilna 450 x 100 / NARROW WINDOWS 2018 hand embroidery, synthetic, cotton 450 x 100

SPĀRNI 1993 rokas izšuvums, sintētika, kokvilna, bambuss 200 x 200 x 400 / WINGS 1993 hand embroidery, synthetic, cotton, bamboo 200 x 400