Dace Pudāne

Dace Pudāne

asociācijā kopš 1994. gada

Dalība izstādēs :

Latvijā, Vācijā, Krievijā, Ungārijā, Baltkrievijā, Lietuvā

1996 - 2000 Zinātniski pētnieciskā darbība saistībā ar tekstilmākslu

Darbi kolekcijās :

Mākslinieku savienības muzejs, Latvija

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Latgales Kultūrvēstures muzejs, Latvija

privātkolekcijās Latvijā, Kanādā, Zviedrijā  

Participation in exhibitions :

Latvia, Germany, Russia, Hungary, Belarus, Lithuania

1996 - 2000 Scientific research work in relation to textile art

Works in collections :

Latvian Artists` Union museum, Latvia

Daugavpils Mark Rothko Art Centre, Latgale Culture and History Museum, Latvia

private collections in Latvia, Canada, Sweden

NOĀRDĪTĀS PARALĒLES tekstilkolāža autortehnika / DESTROYED PARALLELS individual technique

VĒJĀ tekstilkolāža autortehnika / IN THE WIND individual technique

LŪZUMS triptihs tekstilkolāža autortehnika / REVULSION individual technique