Irisa Blumate

Irisa Blumate

asociācijā kopš 1994. gada

Dalība izstādēs:

Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Norvēģijā, Somijā, Itālijā, Polijā, Turcijā, Vācijā, Austrālijā, Taivānā, Krievijā, Azerbaidžānā, Baltkrievijā

Apbalvojumi :

2017     Rīgas domes IKS departamenta gada balva “Baltais zvirbulis”, Rīga, Latvija

2008  ATA (American Tapestry Alliance) Grand Prix Starptautiskā izstādē ‘’LAND’’, Kanbera, Austrālija

1990  Tekstilmākslas konkursa “Cilvēki un ceļi’’ galvenā balva, Latvija

Darbi kolekcijās :

LNMM Dekoratīvās Mākslas un Dizaina Muzejā, Latvija

Muzejs „Caricino”, Krievija

Gdiņas Pilsētas muzejs, Polija

“LR valsts ģerbonis” - gobelēns Ministru kabineta Lielajā sēžu zālē, Rīgā

kā arī privātkolekcijās Somijā, Zviedrijā, Austrālijā, Brazīlijā, Vācijā, Izraēlā, ASV, Turcijā, Krievijā

Participation in exhibitions :

Latvia, Lithuania, Estonia, Norway, Finland, Italy, Poland, Turkey, Germany, Australia, Taiwan, Russia, Azerbaijan, Belarus

Awards :

2017 Annual Award of the Riga City Council’s ECS “Baltais Zvirbulis”, Riga, Latvia

2008  American Tapestry Alliance Grand Prix International exibition ‘’LAND’’, Canberra, Australia

1990 Grand Prix of the Textile Arts Competition “People and Roads”, Latvia

Works in collections :

LNMA Museum of Decorative Arts and Design,

Latvia Tsaritsino Museum in Moscow, Russia

Gdynia City Museum, Poland

“LR State Coat of Arms” - Tapestry in the Great Hall of the Cabinet of Ministers, Riga, Latvia

private collections in Finland, Sweden, Australia, Brazil, Germany, Israel, USA, Turkey, Russia

DZIRNAKMEŅU RAKSTI 2018 autortehnika, sintētika 150 x 170 / SIGNS OF MILLSTONE 2018 individual technique, syntethic 150 x 170

SARKANĀ LĪNIJA 2011 autortehnika, vilna, sintētika 200 x 200 / RED LINE 2011 individual technique, wool, syntethic 200 x 200

UGUNSPUĶES 2008 gobelēns, vilna, sintētika 125 x 115 / FIRE FLOWERS 2008 tapestry, wool, syntethic 125 x 115