Ruta Linīte

Ruta Linīte

asociācijā kopš 1994. gada

Dalība izstādēs :

Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Polijā, Grieķijā, Norvēģijā, Baltkrievijā, Čehijā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā

Darbi kolekcijās :

LNMM Dekoratīvās Mākslas un Dizaina muzejs Rīga, Latvija

privātkolekcijās Latvijā, Vācijā, Zviedrijā, Austrālijā

Participation in exhibitions :

Latvia, Lithuania, Estonia, Sweden, Poland, Greece, Norway, Belarus, Czech Republic, USA, Australia

Works in collections :

LNMM Museum of Decorative Art and Design, Latvia

private collections in Latvia, Sweden, Australia

KOPĀ 2013 zīds 50 x 70 / TOGETHER 2013 silk 50 x 70

KOPĀ NAKTĪ 2010 autortehnika griezts filcs, pērlītes 96 x 300 / TOGETHER AT NIGHT 2010 individual technique, cut felt, beeds 96 x 300

LAIKS 2015 autortehnika griezts filcs, līmaudums 90 x 240 / TIME 2015 individual technique cut felt, adhesive fabric 90 x 240