Dagnija Griezne

Dagnija Griezne

asociācijā kopš 2005. gada

Dalība izstādēs :

Latvijā, Krievijā, Anglijā, Vācijā

Darbi privātkolekcijās :

Latvijā, Anglijā, Itālijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Amerikas Savienotajās Valstīs

kā arī starptautiski reklāmas datorgrafikas darbi Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Dienvidāfrikā, Austrālijā, Krievijā, Dānijā,  Francijā, Itālijā, Brazīlijā, Spānijā, Portugālē, Turcijā, Ķīnā, Šveicē, Arābu Emirātos, Beļģijā, Vācijā, Meksikā, Somijā u.c.

Participation in exhibitions :

Latvia, Russia, England, Germany

Works in private collections :

Latvia, England, Italy, Norway, Sweden, USA

and international advertising computer graphics works in the United States, Canada, South Africa, Australia, Russia, Denmark, France, Italy, Brazil, Spain, Portugal, Turkey, China, Switzerland, United Arab Emirates, Belgium, Germany, Mexico, etc

ASARIŅA 2010 autortehnika izšuvums D = 20 / TEARDROP 2010 individual technique hand embroidery D=20

ŠŪNA 2002 batika zīds 65 x 95 / THE CELL 2002 batik silk 65 x 95

PUĶU SPĒLE fragments 2004 tekstilmozaīka 58 x 165 / FLOWER GAME detail 2004 textile mosaic 58 x 165