Gundega Strautmane

Gundega Strautmane

asociācijā kopš 2004. gada

Dalība izstādēs :

Latvijā, Turcijā, Gruzijā

Darbi kolekcijās :

Amerikas Vēstniecība Latvijā, Latvija

Daugavpils Reģionālā slimnīca, Latvija

Preiļu slimnīca, Latvija

Rēzeknes slimnīca, Latvija

Cēsu audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, Latvija

Iļģuciema sieviešu cietums, Latvija

Rīgas centrālcietums, Latvija

Daugavgrīvas cietums, Latvija

privātkolekcijās Latvijā, Vācijā

Participation in exhibitions :

Latvia, Turkey, Georgia

Works in collections :

Embassy of the United States of America, Latvia

Daugavpils Regional Hospital, Latvia

Preili Hospital, Latvia

Rezekne Hospital, Latvia

Cesis correctional institution for juveniles, Latvia

Riga Central Prison, Latvia

Daugavgriva Prison, Latvia

Ilguciems women’s prison, Latvia

personal collections in Latvia, Germany

LIBERA NOS A MALO 2017 autortehnika 47 x 47 / LIBERA NOS A MALO 2017 individual technique 47 x 47

LAI TOP GAISMA 2017 autortehnika 47 x 47 / LET THERE BE LIGHT 2017 individual technique 47 x 47

AS A WHITE CANDLE …. 2017 autortehnika 47 x 47 / AS A WHITE CANDLE …. 2017 individual technique 47 x 47