ILONA VALAINE-BLEKTE

ILONA VALAINE-BLEKTE

asociācijā kopš 2022. gada

Dalība izstādēs :

Latvijā, Lietuvā, Igaunijā

Participation in exhibitions :

Latvia, Estonia, Lithuania

“144” 2021 jaukta tehnika, kartons, gumija 43 x 69 x 1,2 / “144” 2021 mixed artistic technique, paper, rubber ribbons 43 x 69 x 1,2

NEAIZTIEC BRĀLI, SKATIES PA SAVU LOGU 2022 zīmējums uz kokvilnas, batika, izšuvums 2720 x 60 / LOOK OUT YOUR OWN WINDOW, DO NOT TOUCH BROTHER 2022 drawing on cotton, batik, embroidery 2720 x 60

NEAIZTIEC BRĀLI, SKATIES PA SAVU LOGU 2022 (detaļa) zīmējums uz kokvilnas, batika, izšuvums 2720 x 60 / LOOK OUT YOUR OWN WINDOW, DO NOT TOUCH BROTHER 2022 (detail) drawing on cotton, batik, embroidery 2720 x 60

“BĒRNĪBAS ATMIŅAS 2020” 2022 jaukta tehnika, gumija, vilna, diegi 27,5 x 12,5 x 3 / “CHILDHOOD MEMORIES 2020” 2022 mixed media, rubber ribbons, threads, wool 27,5 x 12,5 x 3