Zane Vizule-Jakobsena

Zane Vizule-Jakobsena

asociācijā kopš 2004. gada

Dalība izstādēs :

Latvijā, Čehijā, Polijā, Dānijā

Darbi privātkolekcijās :

Latvijā, Anglijā, Itālijā, Dānijā

Participation in exhibitions :

Latvia, Czech Republic, Poland, Denmark

Works in private collections :

Latvia, England, Italy, Denmark

SIRDS TICĪBAS ROKAS Mini-tekstilija, izšuvums, gleznojums, lins 15 X 21 / HEAD, HEART AND HANDS Mini textile, embroidery, painting, linen 15 x 21

CILVĒKS UN PATIESĪBA I. ILŪZIJAS 1997 apdruka, gleznojums, kokvilna 120 X 140 / MAN AND TRUTH I. ILLUSIONS 1997 printing, painting, cotton

ES GRIBU IZLIDOT 2004 telpisks objekts, autorthenika, stikls, zīds, metāls 16 x 11, 5 x 11,5 / I WANT TO GET OUT 2004 object, individual technique, glass, silk, metal 16 x 11,5 x 11,5