Maija Purgaile

Maija Purgaile

asociācijā kopš 1995. gada

Dalība izstādēs :

Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Lielbritānijā, Krievijā, Nikaragvā, Norvēģijā, Somijā, Vācijā, Zviedrijā, Austrijā, Austrālijā

Darbi kolekcijās :

Latvijas Mākslinieku Savienības muzejā, Latvija

LNMM Dekoratīvās Mākslas un Dizaina Muzejā, Latvija

Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā, Latvija

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, Latvija

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā, Latvija

Jūrmalas pilsētas muzejā, Latvija

un privātās kolekcijās

Participation in exhibitions :

Latvia, Lithuania, Estonia, Great Britain, Russia, Nicaragua, Norway, Finland, Germany, Sweden, Austria, Australia

Works in collections :

Artists’ Union of Latvia, Latvia

LNMA Museum of Decorative Art and Design, Latvia

Museum of the History of Riga and Navigation, Latvia

Pauls Stradiņš Museum for History of Medicine, Latvia

Daugavpils Local History and Art Museum, Latvia

Jurmala City Museum, Latvia

and in private collections

SENĀ DZIESMA 2011 gobelēns jaukta tehnika, vilna, lins, sintētika. 170 x 150 / AN OLD SONG 2011 tapestry. individual technique, wool, linen, syntethic fibre 170 x 150

LATVIEŠU ETNOGRĀFISKĀS ZĪMES - ZALKTIS 2017 tekstila miniatūra filcs, koks, sintētika 20 x 20 x 17 / LATVIAN ETHNOGRAPHIC SYMBOLS - GRASS SNAKE 2017 textile miniature felt, wood, synthetics 20 x 20

PĒDĒJĀ BARJERA 1978 gobelēns 180 x 240 / THE LAST BARRIER 1978 tapestry 180 x 240