Tatjana Aleksandra

Tatjana Aleksandra

asociācijā kopš 1995. gada

Dalība izstādēs :

Latvijā, Igaunijā, Polijā, Beļģijā, Vācijā, Krievijā, Francijā, Čehijā, Turcijā, Itālijā, Norvēģijā, Spānijā, Kanādā, Šveicē, Grieķijā

Darbi kolekcijās :

LNMM Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Rīga, Latvija

Žana Lirsā un Laikmetīgās Tekstilmākslas Muzejs, Anžē, Francija

Participation in exhibitions :

Latvia, Estonia, Poland, Belgium, Germany, Russia, France, Czech Republic, Turkey, Italy, Norway, Spain, Canada, Switzerland, Greece

Works in collections :

LNMA Museum of Decorative Arts and Design, Latvia

Museum of Jean Lurcat and Contemporary Textile Art, Angers, France

ATVARS 2017 jaukti materiāli, šuvums 300 x 300 x 35 / WHIRLPOOL 2017 different fibres, sewing 300 x 300 x 35

KALNĀ KĀPĒJI 2014 jauktas šķiedras, šuvums 300 x 300 x 20 / ASCENTS 2014 different fibres, sewing 300 x 300 x 20

GUĻOŠIE 2015 jauktas šķiedras, šuvums 1200 x 800 x 20 / LAYING BODIES 2015 different fibres, sewing 1200 x 800 x 20