Baiba Rītere

Baiba Rītere

asociācijā kopš 1998. gada

Dalība izstādēs :

Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Vācijā, Zviedrijā, Krievijā, Dānijā, Norvēģijā, Spānijā, Francijā, Rumānijā, Polijā, Austrālijā, Amerikas Savienotajās Valstīs

Apbalvojumi :

2011 1 Viskrievijas tekstilmākslas triennāles nominācija “Meistarīgs izpildījums” Maskava, Krievija

2010 Atzinības diploms /Merit Prize/ 4.Rīgas starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras Triennālē “Globālā intriga II”, Latvija

2009 J.Rozentāla prēmijas laureāts, Saldus novads, Latvija

2007 Sudraba godalga Sniega dizaina izstādē Kaga, Japāna

Darbi kolekcijās :

LNMM Dekoratīvās Mākslas un Dziaina Muzejs, Latvija

Sniega muzejs, Kaga, Japāna

Muzejs-krātuve “Caricino” Maskava, Krievija

Pilsētas muzejs Gdiņa, Polija

Mākslas muzejs Szombatheli, Ungārija

Latvijas Ārlietu ministrija, Latvija

Participation in exhibitions :

Latvia, Estonia, Lithuania, Germany, Sweden, Russia, Denmark, Norway, Spain, France, Romania, Poland, Australia, USA

Awards :

2011 Merit Prise, 1st Textile Art Triennal, Moscow, Russia
2010 Merit Prise, 4th Riga Int. Textile and Fibre Art Triennal “Global Intrigue II”, Latvia
2009 J. Rozentals Memorial Award, Saldus Local Authority, Latvia
2007 Silver Prize, 4th Snow Design competition, Kaga City, Japan
2004 Honourable Mention, Int. Fibre Art Biennal “From Lausanne to Beijing”, Shanghai, China

Works in collections :

LNMA Museum of Decorative Arts and Design, Latvia
Snow Museum, Kaga City, Japan
Tsaritsino Museum in Moscow, Russia
Gdynia City Museum, Poland
Szombatheley Art Gallery, Hungary

private collections in Sweden, USA, Denmark, Kenya, Italy, Germany, Russia, Norwey, UK.

SASKARSME 2006 gobelēns vilna, lins 115 x 164 / CONTACT 2006 tapestry, wool, linen 115 x 164

AGRS RĪTS VECUMNIEKOS 2016 gobelēns vilna, lins 150 x 190 / EARLY MORNING IN VECUMNIEKI 2016 tapestry wool, linen 150 x 190

MEŽA MALA 2011 gobelēns vilna, lins 170 x 370 / WOOD SIDE 2011 tapestry wool, linen 170 x 370