Lilita Bauģe

Lilita Bauģe

asociācijā kopš 2017. gada

Dalība izstādēs :

Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Polijā, Indijā

Apbalvojumi :

2012 Mecenātes Ināras Teterevas stipendija mākslā

Darbi kolekcijās :

Borisa un Ināras Teterevu fonds

Participation in exhibitions :

Latvia, Lithuania, Belarus, Poland, India

Awards :

2012 patroness Inara Teterov schoolarship in art

Works in collections :

The Boris and Inara Teterev foundation

DZĪVES RENTGENS 2014 ready-made , jaukti tekstilmateriāli 300 x 300 / X-RAY OF LIFE 2014 ready-made, mixed textiles 300 x 300

GAISMAS PILS 2018 jauktas tehnikas, izšuvums, 150 x 198 / CASTLE OF LIGHT 2018 mixed media, embroidery 150 x 198

GAME OVER 2014 digitāls gobelēns TC1 90 x 160 / GAME OVER 2014 digital weaving TC1 90 x 160