Lelde Braķe-Klaverī

Lelde Braķe-Klaverī

asociācijā kopš 2001. gada

Dalība izstādēs :

Latvijā, Lietuvā, Somijā, Francijā, Spānijā, Krievijā

Saņēmusi Valsts Kultūrkapitāla fonda, Ziemeļu ministru padomes un Jaunatne Eiropai stipendijas radošajam darbam no 1999.g.- 20002.g.

Darbi privātkolekcijās :

Latvijā, Somijā, Francijā

Participation in exhibitions :
Latvia, Lithuania, Finland, France, Spain, Russia

Lelde received the State Culture Capital Foundation, Nordic Council of Ministers and Youth Europe scholarships for creative work 1999 - 20002

Works in private collections :

Latvia, Finland, France

DIPTIHS SPĀRNOTIE 2012 autortehnika 300 x 120 / THE WINGED ONES diptych 2012 individual technique 300 x 120

SVELMES DEJA 2008 sietspiede 160 x 120 / DANCE OF SWELTER 2008 screen printing 160 x 120

VIENS SKATIENS DIVIEM 2016 papīrlējums, sietspiede 150 x 150 / ONE GLANCE FOR TWO 2016 hand made paper, screen printing