Ilma Austriņa

Ilma Austriņa

asociācijā kopš 2008. gada

Dalība izstādēs :

Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Kanādā, Polijā, Japānā, Bulgārijā, Dānijā, Zviedrijā, Krievijā u.c.

Darbi kolekcijās :

LNMM Dekoratīvās Mākslas un dizaina muzejs, Rīga, Latvija
Latvijas Mākslinieku savienības mākslas darbu krājums, Rīga, Latvija
Kultūras Ministrijas kolekcija, Maskava, Krievija
Mākslinieku savienības Mākslas fonda kolekcija, Maskava, Krievija

privātkolekcijās : Latvijā un Amerikas Savienotajās Valstīs
Gobelēni interjera noformēšanai Latvijā, Maskavā un Krimā

Participation in exhibitions :

Latvia, Lithuania, Estonia, Germany, Canada, Poland, Japan, Bulgaria, Denmark, Sweden, Russia, etc.

Works in collections :

LNMM Museum of Decorative Arts and Design, Latvia

Collection of works by the Latvian Artists’ Union, Riga, Latvia

Collection of the Ministry of Culture, Moscow, Russia

Artists’ Union Art Foundation collection, Moscow, Russia

private collections in Latvia, USA

Tapestries for interior decoration in Latvia, Moscow and Crimea

PAVASARIS 2012 gobelēns vilna, lins 100 x 190 / SPRING 2012 tapestry , wool, linen 100 x 190

ZIEMAI AIZEJOT 2001 gobelēns vilna, lins 90 x 120 / WINTER IS LEAVING 2001 tapestry wool, linen 90 x 120

ATSPĪDUMS 2010 gobelēns vilna, lins, papīrs 168 x 200 / REFLECTION 2010 tapestry wool, linen, paper 168 x 200