Ieva Krūmiņa

Ieva Krūmiņa

asociācijā kopš 1994. gada

Dalība izstādēs :

Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, ASV, Francijā, Itālijā, Austrijā, Ungārijā, Beļģijā, Polijā, Krievijā, Baltkrievijā, Austrālijā, Dienvidkorejā, Ķīnā, Vācijā, Norvēģijā, Somijā, Zviedrijā, Nīderlandē, Lielbritānijā u.c.

Apbalvojumi:

2018 Grāmatu mākslas konkurss “Zelta ābele 2017” pirmā vieta kategorijā Proza un Dokumentālā proza par ilustrācijām I. Ziedoņa dienasgrāmatai “No patikšanas uz patikšanu”

2017 Galvenā balva 10.starptautiskajā miniatūrtekstila biennālē “Etno” Viļņā, Lietuvā

2011 1.Pakāpes diploms nominācijā Gobelēns IV Starptautiskajā mākslas festivālā “Dzīvās tradīcijas” Maskava, Krievija

2011 Diploms 1.Starptautiskajā Maskavas gobelēnu biennālē, Caricinas muzejs, Krievija

2009 Pirmā prēmija VI Starptautiskajā Miniatūrtekstila biennālē Lietuvā

2007 Speciālbalva Starptautiskajā Korejas Biennālē, Cheongju, Dienvidkorejā

2007 Atzinības balva 7. Starptautiskajā Baltijas Miniatūrtekstīliju Triennālē Gdiņā, Polijā

2007 Skatītāju balva Starptautiskajā laikmetīgo mežģīņu biennālē Heidelbergā, Vācija

2004 Atzinības balva 6. Starptautiskajā Baltijas Miniatūrtekstīliju Triennālē Gdiņā, Polijā

2003 2004 2005 Latvijas Grāmatu Mākslas konkurss, 1.- 2. vietas

1998 Balva konkursa izstādē ‘‘Rīga mūsdienu mākslā’’

Darbi kolekcijās :

LNMM Dekoratīvās Mākslas un Dizaina Muzejā, Latvija

Rīgas Vēstures un Kuģniecības Muzejā, Latvija

Jūrmalas Mākslas Muzejā, Latvija

Rīgas Komercbankā, Latvija

Latvijas Mākslinieku savienības kolekcijā, Latvija

kā arī privātkolekcijās Latvijā, Vācijā, Lielbritānijā, ASV, Norvēģijā, Somijā, Nīderlandē, Taivānā, Austrijā, Beļģijā u.c.

Participation in exhibitions :

Latvia, Lithuania, Estonia, USA, France, Italy, Austria, Hungary, Belgium, Poland, Russia, Belarus, Australia, South Korea, China, Germany, Norway, Finland, Sweden, the Netherlands, United Kingdom, etc.

Awards :

2018 Book Art Competition “Golden Apple 2017” 1st prize, category Prose and Documentary Prose, illustrations for the diary “From Trust to Trust” written by Imants Ziedonis, Latvia

2017 Main Prize, The 10th International Biennial of Textile Miniatures, Vilnius, Lithuania

2011 The 1st Diploma in category ‘‘Tapestry’’, International Art Festival ‘‘Non-Forgotten Tradition” Moscow, Russia

2009 First Prize VI International Biennale Miniature textiles, Lithuania

2007 Special Prize, the 5th Cheongju International craft competition, South Korea

2007 Prize of Distinction 7th International Baltic Mini- Textile Triennial, Gdynia, Poland

2007 Prize of the public, International Lace Biennial,Heidelberg, Germany

2004 Prize of Distinction 7th International Baltic Mini- Textile Triennial, Gdynia, Poland

2003 2004 2005 Latvian Book Art Competition 1th and 2th prizes

1998 Award, exhibition ‘‘Riga in Contemporary Art’’, Latvia

Works in collections :

LNMA Museum of Decorative Art and Design, Latvia

Museum of the History and Navigation in Riga, Latvia

Commercial Bank of Riga, Latvia

Jūrmala City museum, Latvia

Artists’ Union of Latvia, Latvia

private collections in Latvia, Germany, Great Britain, USA, Norway, Finland, the Netherlands, Taiwan, Austria, Belgium, etc.

GRAVITĀCIJAS PĀRVARĒŠANA 2018 autortehnika, polietilēns 28 x 23 / OVERCOMING GRAVITY 2018 individual technique, polyethylene 28 x 23

PAGRABS 2011 izšuvums, filcs, aplikācija, digitālā druka 162 x 133 / THE CELLAR 2011 embroidery, felt, application, digital printing 162 x 133

VIESIS NO NĀKOTNES 2014 gobelēns, jaukta tehnika 200 x 300 / A VISITOR FROM FUTURE 2014 tapestry, individual technique 200 x 300