Ginta Kristjanosone

Ginta Kristjanosone

asociācijā kopš 2023. gada

Dalība izstādēs:

Latvijā - Rīga, Jelgava
Krievijā - Sanktpēterburgā, Maskavā

Darbi kolekcijās:
LNMM Dekoratīvās Mākslas un Dizaina muzejā Rīgā, Latvija
kā arī privātās kolekcijās Latvijā, Norvēģijā, ASV, Turcijā

Participation in exhibitions :

Latvia - Riga, Jelgava

Russia - St. Petersburg, Moscow

Works in collections :

LNMA Museum of Decorative Art and Design, Latvia

private collections in Latvia, Norway, USA, Turkey

BRĪVĪBĀ 2014 zīmējums ar zīmuli un tušu, zīds 89 x 135 / IN FREEDOM 2014 drawing with pencil and ink, silk 89 x 135

BRĪVĪBĀ 2014 zīmējums ar zīmuli un tušu, zīds 89 x 135 / IN FREEDOM 2014 drawing with pencil and ink, silk 89 x 135

BRĪVĪBĀ 2014 zīmējums ar zīmuli un tušu, zīds 89 x 135 / IN FREEDOM 2014 drawing with pencil and ink, silk 89 x 135

BRĪVĪBĀ 2014 zīmējums ar zīmuli un tušu, zīds 89 x 135 / IN FREEDOM 2014 drawing with pencil and ink, silk 89 x 135

BRĪVĪBĀ 2014 zīmējums ar zīmuli un tušu, zīds 89 x 135 / IN FREEDOM 2014 drawing with pencil and ink, silk 89 x 135

VITAS VESELĪBAS PIRAMĪDA 2011 līmētas 2320 paipalu oliņas, spogulis 125 x 85 x 85 x 85 / VITA`S HEALTH PYRAMID 2011 2320 glued quail egs , mirror 125 x 85 x 85 x 85