Anda Skadmane

Anda Skadmane

asociācijā kopš 2018. gada

Dalība izstādēs :

Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā

Apbalvojumi :

2015 Atzinība, Viļņas Mākslas akadēmija - Prof. Algimantas Švegžda zīmēšanas konkursā, Lietuva

2013 Borisa Bērziņa stipendija zīmēšanā, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvija

Participation in exhibitions :

Latvia, Lithuania, Belarus

Awards :

2015  Prize of Distinction , Art Academy of Vilnus, Prof. Algimantas Svegzda drawing competition, Lithuania

2013 Boriss Berzins` award for the best drawing, Art Academy of Latvia, Latvia

PAŠPORTRETS 2013 jaukta tehnika 120 x 150 / SELF PORTRAIT 2013 individual technique 120 x 150

CILVĒKA UN DABAS SASKAŅA 2013 jaukta tehnika 180 x 220 / HARMONY OF HUMANITY AND NATURE 2013 individual technique 180 X 220

SEVIS IZZINĀŠANA 2013 jaukta tehnika 80 x 140 / SELF RESEARCH 2013 individual technique 80 x 140