Ilona Linarte-Ruža

Ilona Linarte-Ruža

asociācijā kopš 1997. gada

Dalība izstādēs :

Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Ungārijā, Vācijā, Baltkrievijā

Apbalvojumi :

2017, 2007 Atzinības raksts Latvijas Kultūras Ministrija, Latvija

2012, 2007 Goda raksts, par ilggadēju, godprātīgu darbu, nozīmīgu ieguldījumu kultūrizglītības veicināšanā, Daugavpils Pilsētas Dome, Latvija

2007 Atzinības raksts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Latvija

2007 Diploms - Persona 2006 - mūzika, māksla, literatūra, Daugavpils, Latvija

Darbi privātkolekcijās : Latvijā, Kanādā, Vācijā

Participation in exhibitions :

Latvia Latvia, Lithuania, Russia, Hungary, Germany, Belarus

Awards :

2017, 2007 Agknowledgement Ministry of Culture of the Republic of Latvia, Latvia

2012, 2007 Diploma for a long-term, honest work, an important contribution to the promotion of cultural education, Daugavpils City Council, Latvia

2007 Agknowledgement Latvian Ministry of Education and Science, Latvia

2007 Diploma - Person 2006 - Music, Arts, Literature, Daugavpils, Latvia

Works in private collections : Latvia, Canada, Germany

SAULRIETS tekstilkolāža autortehnika / SUNSET individual technique

ATSPULGS tekstilkolāža autortehnika / REFLECTION individual technique

CEĻĀ tekstilkolāža autortehnika / ON THE WAY individual technique