Ilze Rudzīte

Ilze Rudzīte

asociācijā kopš 1999. gada

Dalība izstādēs :

Latvijā, Vācijā, Dānijā, ASV

Darbi privātkolekcijās kolekcijās :

Latvijā, Dānijā, ASV, Vācijā, Austrālijā

Participation in exhibitions:

Latvia, Denmark, Germany, USA

Works in private collections:

Latvia, Denmark, Germany, USA, Australia

MIRĀŽA 2021 mezglojums 150 x 180 / MIRAGE 2021 knotting 150 x 180

ČIEKURI 2021 vijumi 160 x 100 / CONES 2021 twine 160 x 100

CEĻOJUMS 2018 jaukta tehnika (mašīnadīšana, māšīnizšūšana) 77 x 193 / TRAVEL 2018 mixed technique machine knitting, machine embroidery 77 x 193

TRANSFORMĀCIJA 2014 autortehnika 130 x 210 x 130 / TRANSFORMATION 2014 individual technique 130 x 210 x 130

LAIKS, TELPA UN IDENTITĀTE 2018 mašīnizšūšana, autortehnika 180 x 80 / TIME, SPICE AND IDENTITY 2018 knitting, embroidery 180 x 80

MEŽĀ 2016 mašīnizšūšana, autortehnika 40 x 100 x 100 / IN THE FOREST embroidery, individual technique 40 x 100 x 100