Baiba Osīte / Baiba Osite

PAŠPORTRETS AR MĀKSLAS AKADĒMIJU / SELF PORTRAIT WITH ACADEMY OF ARTS 2008

Zane Shumeiko / Zane Shumeiko BALTIJAS CEĻŠ VAI SADOTIES ROKĀS / THE BALTIC WAY OR HOLDING HANDS 2021 20 x 20

Ilze Buša / Ilze Busa

REFLEKSIJA / REFLECTION 2016 90 x 120

Ilze Buša / Ilze Busa

REFLEKSIJA / REFLECTION 2016 90 x 120

Katrīna Leitēna / Katrina Leitena

CILVĒKS STIEPJAMS JĒDZIENS / HUMAN IS RELATIVE TERM 2018 70 x 100

Andra Kurzemniece / Andra Kurzemniece

PILNS MĒNESS / FULL MOON 2017 75 x 135

Ilze Buša / Ilze Busa

PAŠPORTRETS / SELFPORTRAIT 2015 10 x 155

Katrīna Leitēna / Katrina Leitena

PAŠPORTRETS / SELFPORTRAIT 2017 70 x 100

Katrīna Leitēna / Katrina Leitena

CILVĒKS UN URBĀNĀ VIDE / HUMAN AND URBAN ENVIRONMENT 2018

Kristīne Krastiņa-Indāne / Kristine Krastina-Indane

DZĪVES SVINĒTĀJS / A CELEBRATOR OF LIFE 2016 20 x 20

Baiba Osīte / Baiba Osite

ŪDENSROZE / WATER LILY 2018

Lilita Bauģe / Lilita Bauge

CETURTĀ DIMENSIJA / FOURTH DIMENSION 2014 150 x 300

Kristīne Kligina / Kristine Kligina

SUNS / DOG 2017 16 x 18 x 18