Liene Ratnika / Liene Ratnika

GOVS / COW 95 x 135

Ruta Linīte / Ruta Linite

NESIMETRIJA / ASYMMETRY 2018 1840 x 810

Ruta Linīte / Ruta Linite

KOPĀ / TOGETHER 2013 700 x 500

Ieva Krūmiņa / Ieva Krumina

BRĪNIŠĶAIS PRĀTS / BEAUTIFUL MIND

Lauma Kokoreviča / Lauma Kokorevica

Lauma Kokoreviča / Lauma Kokorevica

VĒROJOT LĪNIJAS / WATCHING LINES 2017 115 x 80

Liene Ratnika / Liene Ratnika

DĀRZĀ / IN THE GARDEN 60 x 70

Aija Baumane / Aija Baumane

LAIKS / TIME 2008 92 X 222

Anda Skadmane / Anda Skadmane

CILVĒKA UN DABAS SASKAŅA / HARMONY OF HUMANITY AND NATURE 2013 180 x 220