Aija Baumane / Aija Baumane

SADALĪTAIS / DISTRIBUTED 2014 152 x 217

Dina Baumane / Dina Baumane

IDENTITĀTE / IDENTITY 2014 70 x 100

Ieva Prāne / Ieva Prane

BRĪVDIENU ENERĢIJA / HOLIDAY ENERGY 2011 20 x 20

Līva Kaprāle / Liva Kaprale

PAVASARIS GALVĀ / SPRING IN MY HEAD 2012 - 2018

Signe Žeļezņaka / Signe Zeleznaka

COUNT THE CRIMSONG KING 2009

Una Dževečka / Una Dzevecka

BALTAIS EZERS. PIRMS MOSTIES / WHITE LAKE. BEFORE WAKE UP 2007 95 x 85

Jeļena Jēkabsone / Jelena Jekabsone

SNIEGA PIKAS II / SNOWBALLS II 2017 20 x 20

Elizabete Klints / Elizabete Klints

SEŠI MANĒJIE / STRANGER OF MINE 2021

Agnese Ondzule / Agnese Ondzule

AUSS / EAR 2016

Kristīne Kligina / Kristine Kligina

PORTRETS / PORTRAIT

Baiba Osīte / Baiba Osite

DOMĀ GLOBĀLI. RĪKOJIES LOKĀLI