Ērika Zutere / Erika Zutere

ŠĶĒRSGRIEZUMS / CROSS SECTION 2019

Rita Legčiļina-Broka / Rita Legcilina-Broka

ZEME / LAND 2017 145 x 195

Rita Legčiļina-Broka / Rita Legcilina-Broka

DAUGAVA / DAUGAVA 2017 172 x 130

Baiba Osīte / Baiba Osite

SUBSTANTIA / SUBSTANTIA 2017 140 x 210

Rita Legčiļina-Broka / Rita Legcilina-Broka

KLĒPIS / A LAP 2017

Ērika Zutere / Erika Zutere

LATVIJA / LATVIA 2017 20 x 20

Kristīne Krastiņa-Indāne / Kristine Krastina-Indane

SAKNES / ROOTS 2017

Aija Baumane / Aija Baumane

PLŪDI / FLOOD 2017

Kristīne Andersone / Kristine Andersone

LELLE / DOLL

Kristīne Kligina / Kristine Kligina

TARPĀNS / TARPANS 2018 20 x 14 x 10

Vita Makra / Vita Makra

VITAS VESELĪBAS PIRAMĪDA / VITA`S HEALTH PYRAMID 2011 125 x 85 x 85 x 85

Dzintra Vilks / Dzintra Vilks

LAUKS / FIELD 2018

Baiba Osīte / Baiba Osite

LAIKS / TIME 2015 20 x 20