**Dalība izstādēs:** Latvijā - Rīga, Jelgava Krievijā - Sanktpēterburgā, Maskavā **Darbi kolekcijās:** LNMM Dekoratīvās Mākslas un Dizaina muzejā Rīgā, Latvija kā arī privātās kolekcijās Latvijā, Norvēģijā, ASV, Turcijā **Participation in exhibitions :** Latvia - Riga, Jelgava Russia - St. Petersburg, Moscow **Works in collections :** LNMA Museum of Decorative Art and Design, Latvia private collections in Latvia, Norway, USA, Turkey ![](/uploads/2024/02/02/gintak-izvele3.jpg "Title of this work")BRĪVĪBĀ 2014 zīmējums ar zīmuli un tušu, zīds 89 x 135 / IN FREEDOM 2014 drawing with pencil and ink, silk 89 x 135 ![](/uploads/2024/02/02/gintak-paija.jpg "Title of this work")BRĪVĪBĀ 2014 zīmējums ar zīmuli un tušu, zīds 89 x 135 / IN FREEDOM 2014 drawing with pencil and ink, silk 89 x 135 ![](/uploads/2024/02/02/gintak-izvele3.jpg "Title of this work")BRĪVĪBĀ 2014 zīmējums ar zīmuli un tušu, zīds 89 x 135 / IN FREEDOM 2014 drawing with pencil and ink, silk 89 x 135