Lepojamies ar tekstilmākslinieci Ilonu Linarti-Ružu!

PASNIEGTI APBALVOJUMI KULTŪRIZGLĪTĪBAS JOMĀ

[Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā](https://www.facebook.com/JVLMAkademija?__cft__[0]=AZWPo8ORpJDWja60D20PVxYleaHAGXAfUyQtQvQnMDIk8KNa_CuDC2tvtmNptjwydFhugY-NzaYTjdhj2gM2ShoOC0KcvazYeUFO6kMX4lfF0uLlrj_5cCzELiEVHsRF5aTEGbsR2fnzZwSgfAbY3MPzH2icfCnjJ_viEvCNNBE-_L_HWXJXmessMVVCSLlfpHOn7zfqFtSrPkkn1W5lbM1DjAeKeMPzXom4HYX7fC4Sow&__tn__=-]K-y-R) Lielajā zālē svinīgā ceremonijā kultūras ministre Agnese Logina pasniedza[ Latvijas Republikas Kultūras ministrijas](https://www.facebook.com/Kulturas.ministrija?__cft__[0]=AZWPo8ORpJDWja60D20PVxYleaHAGXAfUyQtQvQnMDIk8KNa_CuDC2tvtmNptjwydFhugY-NzaYTjdhj2gM2ShoOC0KcvazYeUFO6kMX4lfF0uLlrj_5cCzELiEVHsRF5aTEGbsR2fnzZwSgfAbY3MPzH2icfCnjJ_viEvCNNBE-_L_HWXJXmessMVVCSLlfpHOn7zfqFtSrPkkn1W5lbM1DjAeKeMPzXom4HYX7fC4Sow&__tn__=-]K-y-R) apbalvojumus kopumā 56 talantīgiem kultūrizglītības nozares audzēkņiem, kā arī viņu skolotājiem un koncertmeistariem par nozīmīgiem sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs 2023. gadā.

 Līdztekus tam ar pedagoģiskās izcilības apbalvojumu kultūrizglītības jomā - Cimzes balvu - Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore [Signe Pujāte](https://www.facebook.com/signe.pujate1?__cft__[0]=AZWPo8ORpJDWja60D20PVxYleaHAGXAfUyQtQvQnMDIk8KNa_CuDC2tvtmNptjwydFhugY-NzaYTjdhj2gM2ShoOC0KcvazYeUFO6kMX4lfF0uLlrj_5cCzELiEVHsRF5aTEGbsR2fnzZwSgfAbY3MPzH2icfCnjJ_viEvCNNBE-_L_HWXJXmessMVVCSLlfpHOn7zfqFtSrPkkn1W5lbM1DjAeKeMPzXom4HYX7fC4Sow&__tn__=-]K-y-R) godināja divas izcilas skolotājas: Mākslu izglītības kompetences centra [Rīgas Dizaina un Mākslas Vidusskola](https://www.facebook.com/www.rdmv.lv?__cft__[0]=AZWPo8ORpJDWja60D20PVxYleaHAGXAfUyQtQvQnMDIk8KNa_CuDC2tvtmNptjwydFhugY-NzaYTjdhj2gM2ShoOC0KcvazYeUFO6kMX4lfF0uLlrj_5cCzELiEVHsRF5aTEGbsR2fnzZwSgfAbY3MPzH2icfCnjJ_viEvCNNBE-_L_HWXJXmessMVVCSLlfpHOn7zfqFtSrPkkn1W5lbM1DjAeKeMPzXom4HYX7fC4Sow&__tn__=-]K-y-R) skolotāju un izglītības programmas "Apģērbu dizains" vadītāju Ritu Piešiņu un [Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas](https://www.facebook.com/profile.php?id=61551909928755&__cft__[0]=AZWPo8ORpJDWja60D20PVxYleaHAGXAfUyQtQvQnMDIk8KNa_CuDC2tvtmNptjwydFhugY-NzaYTjdhj2gM2ShoOC0KcvazYeUFO6kMX4lfF0uLlrj_5cCzELiEVHsRF5aTEGbsR2fnzZwSgfAbY3MPzH2icfCnjJ_viEvCNNBE-_L_HWXJXmessMVVCSLlfpHOn7zfqFtSrPkkn1W5lbM1DjAeKeMPzXom4HYX7fC4Sow&__tn__=-]K-y-R) direktori, mākslas skolotāju [Ilonu Linarti-Ružu](https://www.facebook.com/ilona.linarteruza?__cft__[0]=AZWPo8ORpJDWja60D20PVxYleaHAGXAfUyQtQvQnMDIk8KNa_CuDC2tvtmNptjwydFhugY-NzaYTjdhj2gM2ShoOC0KcvazYeUFO6kMX4lfF0uLlrj_5cCzELiEVHsRF5aTEGbsR2fnzZwSgfAbY3MPzH2icfCnjJ_viEvCNNBE-_L_HWXJXmessMVVCSLlfpHOn7zfqFtSrPkkn1W5lbM1DjAeKeMPzXom4HYX7fC4Sow&__tn__=-]K-y-R)
Latvijas Nacionālais kultūras centrs: LEPOJAMIES UN SIRSNĪGI SVEICAM visus apbalvojumu saņēmējus, kas ar savu darbu daudzina Latvijas vārdu pasaulē un sniedz nenovērtējamu ieguldījumu kultūrizglītības jomas attīstībā Latvijā!

Plašāku foto atskatu uz skaisto notikumu aicinām skatīt nākamnedēļ Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra sociālo tīklu kontos.

PALDIES fotogrāfam Kasparam Teilānam!

Informācijai: https://www.lnkc.gov.lv/…/apbalvoti-kulturizglitibas…