Tekstilmākslas izstāde PAŠPORTRETS

Siguldas Pils kvartālā mākslinieces Kristīnes Kliginas izveidotā mākslas telpā “VIETA NR. 6” 6. aprīlī 14.00 atklās tekstilmākslas izstādi “Pašportrets”. Izstādē varēs aplūkot 30 profesionālu Latvijas tekstilmākslinieku un Latvijas Mākslas Akadēmijas Tekstilmākslas studentu darbus.
Vienojošais motīvs – pašportrets ir tēma, kurā iespējama pilnīga brīvība tajās apzinātās un neapzinātās robežās, ko autors pats sev veido. Nereti mākslinieki savus pašportretus ir atveidojuši nevis vadoties pēc ārējās līdzības, bet fokusējoties uz savu individuālo iekšējo pasauli, intīmiem pārdzīvojumiem. Redzami arī identitātes meklējumi un atspulgi tieši saistībā ar savu kā tekstilmākslinieka identitāti, kā arī žanra hameleoniskā potenciāla pētījumi, kas parāda paštēla konstrukcijas procesa neierobežotās iespējas rotaļāties, maskēties un pārtapt, izceļot esošo vai radot ideālu.
Izstāde “Pašportrets” krāšņi atspoguļo šķiedras mākslas tehniku daudzveidību, iekļaujot gan tradicionālo aušanas tehniku, filcēšanu, izšuvumu, kolāžas, eksperimentālas un dažādas autoru individuālas tehnikas.
Izstādes atklāšanas īpašais viesis - jaunā dzejniece Marta Veismane.
Izstādē piedalās: Kristīne Andersone, Inta Amoliņa, Monta Beca, Ruta Bogustova, Ilze Brenn, Madara Briede, Andra Dīriņa, Ilze Grīnberga, Jekaterina Gromova, Anastasija Hodarenoka, Līva Kaprāle, Kristīne Kligina, Andra Kurzemniece, Skaidrīte Leimane, Ruta Linīte, Velga Lukaža, Ance Markovska, Maija Purgaile, Jana Purmale, Kristīne Rublovska, Ingrīda Rutka, Ingrīda Sūna, Agnese Tukāne, Antra Saliņa, Zane Šumeiko, Ilona Valaine - Blekte, Elīna Veilande - Apine, Baiba Zalcmane, Ērika Zutere.

Vairāk:

https://www.facebook.com/search/top?q=vieta%20nr.6