Ritas Brokas personālizstāde DZIĻŪDENS

No 5. septembra Doles salā, Daugavas muzeja telpās iekārtojusies mākslinieces Ritas Brokas izstāde “Dziļūdens”.

Mākslinieces galvenais iedvesmas avots ir dziļais, baisi tumšais un necaurredzamais ūdens klaids Daugavā pie Ikšķiles. Dzīve blakus betona krastos iegrožotajai upei, nemanāmi sasaistījusi ikdienu ar notiekošo aiz dambja. Dziļūdens klātbūtne iedvesmojusi radīt, izmantojot vietējā vidē pieejamos augus, zemi un ūdeni.

Darbi, kas tapuši laika posmā no 2019. līdz 2023. gadam, dokumentē savas izcelsmes vietas identitāti. Dabiskā krāsojuma procesā tekstila šķiedrā augu un ūdens atstātajos rakstos organiski tiek iemiesots vietas uztverē rasto sajūtu spektrs, piešķirot garīgam pārdzīvojumam taustāmu formu un saturu. Darbu kolekcijā Daugavmalas teritorija atklājas konstruējoties no lokālajai videi raksturīgiem ainavas motīviem multidimensiālos objektos un vides fotogrāfijā, fragmentāri apvienojoties vienotā veselumā - mēļi hipnotizējošā dziļumā, rūsgani pelēkā nogaidošā pamirumā, baltā pirmsākumā un melni urdošā neatbildamā jautājumā.

Rita Broka ir Latvijas Mākslas akadēmijas doktora grāda kandidāte, izstādēs piedalās kopš 2016.gada. Darbi ceļojuši pa vairākām Eiropas valstīm, kā arī tikuši apvienoti 5 personālizstādēs - Rēzeknē “Gorā”, Gētes institūtā Latvijā u.c. Pētnieciskās intereses: ainava un tās reprezentācija tekstila medijā, multisensorā uztvere, identitātes un vietas piederības aspekti neverbālajā interpretācijā, tekstila kultūras vēsture.

Radošajā darbā konceptuāli tiek izmantoti vienīgi biodegradējami dabiskas izcelsmes izejmateriāli, objekti un krāsa, otrreizēja lietojuma vai utilizēšanai paredzēti sadzīves priekšmeti, tekstils.

Izstāde būs apskatāma līdz oktobra beigām.

Vairāk:

https://www.facebook.com/Daugavasmuzejs?fref=ts