Tekstilmākslinieces Gintas Kristjansones izstāde VĀRDENE

No 4. augusta līdz 4. septembrim Rūjienas kultūras centrā varēs aplūkot jaunās tekstilmākslinieces Gintas Kristjansones personālizstādi VĀRDENE.

Māksliniece par izstādi stāsta:

Esmu pateicīga Janīnai Kursītei par paveikto milzīgo darbu – savākt un apkopot jau daļēji aizmirstus latviešu senvārdus “Neakadēmiskajā latviešu valodas vardnīcā” un “Tautlietu vārdenē”.

“Vārdene” ir 16 kūdrā veidoti tēli, kuri atspoguļo apslēptos simbolus, manas asociācijas par latviešu senvārdiem, kuru nozīmi lielākoties sabiedrība vairs nezina. Pirmatnējā sajūsma par skaņu virknējuma skanējumu un spilgtās asociācijas, kuras veidojās, izlasot skaņas, arī noteica manas “vārdenes” izveidi. Kūdrā veidotās 16 asociācijas darbojas kā semiotikas mehānisms, kurš skatītāju aicina uz introspekciju. Asociācijas atklāj kultūras, valodas, domāšanas, uztveres struktūras. Nozīmes piešķiršana abstarktiem jēdzieniem saistīta ar dažādiem referentiem, kas ir gan lingvistiskās, gan tēlainās, gan metaforiskās un analogas asociācijas. Vārdu asociācijas atspoguļo mentālo leksiku, kas apliecina saziņas iespējamību ar asociāciju palīdzību. Mani “Vārdenes” tēli ir kā identitātes zīmes, kas norāda uz manu piederību Latvijai. Ar šo izstādi vēlos aicināt skatītāju uz pārdomām par notikumiem, kas skar valodas transformāciju, pašapziņas un identitātes meklējumus.

Izvēlētais materiāls – kūdra ir naratīvs, kas papildina manu asociatīvo vēstījumu. Tā ir kā metafora kaut kam aizmirstam, atrastam, bet vērtīgam. Materiāls ar burvīgu tekstūru, savdabīgu grafiku. Kūdra ir grāmata, kuru daba rakstījusi neskaitāmu gadu garumā. Mūsdienu paaudze mācās to lasīt. Tāpat ir ar senvārdiem, kas ir mūsu mantojums un kuru nozīmi mācāmies no jauna.

Paldies aktierim Kasparam Zvīgulim, kurš izstādē skatītājam atklāj senvārdu nozīmi.

Vairāk:

https://www.facebook.com/rujienaskulturasnams/