Kārļa Siliņa un Rutas Linītes izstāde KOPĀ

KĀRĻA SILIŅA GLEZNU UN RUTAS LINĪTES TEKSTILMĀKSLAS IZSTĀDES ATKLĀŠANA. 

Izstādei dots nosaukums “KOPĀ”. Apskatāma no 8. jūlija līdz 17. augustam.

Kārlim Siliņam glezniecība ir mīlestība un dzīvesveids. Jūra ir tuva ne tikai gleznās, viņš pats ir daudz arī burājis, jūra mākslinieku saista ar savu plašumu un vienreizību. Patīk ziedi, ainava, stilizēta forma, figurālas kompozīcijas un spēle ar krāsām.

Rutai Linītei tekstilmāksla ir profesionāls hobijs, ikdiena vairāk saistīta ar grafikas dizainu, radošajos darbos dominē melnbaltā grafika un kontrasts. Mīl nepārtraukti darboties un veidot sev tīkamu vidi apkārt.

Vairāk: https://www.tukumamuzejs.lv/lv/makslas-galerija-durvis/?view=K%C4%81r%C4%BCa-Sili%C5%86a-gleznu-un-Rutas-Lin%C4%ABtes-tekstilm%C4%81kslas-izst%C4%81des-atkl%C4%81%C5%A1ana.%C2%A0