Zanes Shumeiko izstāde SENČU UPES

Izstāde Senču upes no 13. 05. līdz 12. 08. 2023. notiek Viktora Ķipara Ates muzejā “Vidzemes lauku sēta”

Zane Shumeiko par izstādi stāsta:

Senču upes ir vairāku mākslas darbu kopums, veltīts dzimtai un tās sistēmai septiņās paaudzēs. Es cenšos pievērst uzmanību sakņu un ģimenes spēka apzināšanai un tā lielajai nozīmei šodienas pasaulē.

Es iebrienu senā upē un meklēju tajā spēku, kā pērles. Dažu atrodu uzreiz, cita jāmeklē ilgi, vēl cita ir nespodra un nemanāma, cita atspīd zeltā un stāsta man savu stāstu.

Katrs portrets, gluži kā upes straume, nes sevī intensīvu pieredzi, kas saistās ar daudzslāņainu dzimtas vēsturi un notikumiem dažādos brīžos un vietās. Katrs darbs ir autoetnogrāfisks pētījums un personīga pašterapijas pieredze.

Vairāk:

E: [email protected]

Web: https://zaneshumeiko.com/

Par izstādi:

https://www.retv.lv/raksts/sencu-upes-zanes-shumeiko-stasts-par-dzimtas- sievietem