Tekstilminiatūru izstāde "IZTĒLE IR REALITĀTE"

No šī gada 8. aprīļa līdz 2. jūlijam Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā notiks Tekstilminiatūru izstāde / veltījums filozofam un dzejniekam Robertam Mūkam (1923-2006) “Iztēle ir realitāte”

Tekstilmākslas darbus var pieņemt gan kā materiālu lietu, gan kā prāta un

emocionālās pieredzes nesēju, tajos mākslinieku iztēle vistiešākajā veidā

dzimst materiālā realitātē. Tekstilminiatūru izstāde ir veltījums Robertam

Mūkam ar darbiem, kuros tāpat kā rakstnieka dzejā izpaužas gan alkas pēc

maiguma un mīlestības, gan skeptiska ironija, ass intelekts, domas par

cilvēka un dabas vienotību, pārdomas par laicīgo un pārlaicīgo. Eksponētie

darbi pauž gan dziļi subjektīvu ieskatīšanos sevī, ģimenes un

tuvākajā ģeogrāfiskajā telpā, kā arī atspoguļo filozofiskas pārdomas

par pasaulē esošajiem satraucošajiem notikumiem un kopīgajām

stabilajām vērtībām. Roberts Mūks nebija tas cilvēks, kuram patiktu sekot

noteikumiem, un arī miniatūru forma ir lielisks izmēģinājumu laukums

eksperimentētājiem. Tā ir iespēja realizēt savu ideju

vispārgalvīgākajos veidos. Tekstilmāksliniekiem tas ļauj gan delikāti

strādāt klasiskajās tehnikās, gan trīsdimensionālā darba veidolā

tuvināties skulpturālām formām. Ekspozīcijas darbu atlasē arī nav

stingri ievērots klasiskais miniatūrtekstila formāts – 20 x 20 cm. Idejas

realizācijai tiek ļauts pārkāpt šos izmērus, bet tomēr kopumā darbi

nenomāc vai neuzbāžas ar savu formātu telpai un cilvēkam, bet liek

pietuvoties, apstāties un ieskatīties, lai nolasītu vēstījumu.

Izstādē piedalās - Andra Kurzemniece, Dace Grīnberga, Diāna Janušone,

Dina Baumane, Elizabete Klints, Annele Slišāne, Una Valtere, Ērika

Zutere, Hele, Ieva Krūmiņa, Antra Saliņa, Ilona Valaine – Blekte, Ilze

Grīnberga, Kristīne Kligina, Ingrīda Sūna, Laura Ščedrova, Liene

Lauriņa, Lienīte Slišāne, Maija Purgaile , Līva Kaprāle, Inese Kleine, Rasa

Grāmatiņa, Ruta Bogustova, Vija Jansone, Zane Šumeiko, Mārīte

Leimane, Elīna Ģībiete, Evija Stukle – Zuitiņa, Baiba Zalcmane, Ance

Markovska, Inese Jakobi, Rūta Briede, Vita Makra, Liene Ratnika,

Kristīne Andersone, Inese Čipote, Ruta Linīte, Ginta Kristjansone ,

Marya Glinska, Dace Vecozola, Jeļena Jēkabsone, Zane Vizule-

Jakobsena.