Aijas Baumanes piemiņas izstāde

Pieminot izcilo latviešu tekstilmākslinieci, profesori, Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas katedras vadītāju (1992-2019) un Tekstilmākslas asociācijas dibinātāju AIJU BAUMANI (1943-2019), kurai šī gada martā apritētu 80 gadi, no 1. februāra Cesvaines pilī ir apskatāma mākslinieces atstātā radošo darbu kolekcija.

Joprojām aktuāls un neapstrīdami precīzi fiksēts LMA asoc. prof. Ingrīdas Burānes novērojums Aijas Baumanes darbu kataloga (2009. g.) priekšvārdā:

” Aijas Baumanes domās un praktiskajā darbā vadītās stundas nav saskaitāmas. Tāpat, kā nav izskaitļojams, definējams tas prieks un pūles, kuras likušas kāpt pāri likteņa pretrunīgumam, pašas cerībām un vājumam aiz vien no jauna patiesību meklējot - sevī, mākslā, kolēģos, audzēkņos. Un brieduma gados tā ir tā izredzētība, kuru piepilda talants un kāda dziļāka saprašana par radīšanas būtību, nepārtrauktību un visur esamību. Tad ikdienišķais, arī sadzīviskais kļūst vispārcilvēcisks, netveramais aptverams un pasaules kārtība, tās nozīmīgums tekstilmateriālos iekodējams.

Visi goda nosaukumi, amati, sabiedriskas atzinības nav atbildes tajā brīdī, kad mākslinieks paliek viens savu darbu ielokā. Tikai tad top redzams, ka Aijas Baumanes tapšanas audums ir nezūdoša vērtība. Tādā nozīmē viņas darbu kvalitātes var tulkot kā Laika zīmes. Šodienas Latvijas mākslas kopainā. Un arī nākamībā”.

Vairāk:

https://www.facebook.com/CesvainesPils/