Lekcija: Zenta Logina. Piezīmes turpmākai pētniecībai

Zenta Logina (1908-1983), Elīza Atāre (1915-1993). Apļa kompozīcija. 1976. Vilna, lini, autortehnika, 201x210.

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Lekcijā mākslas zinātniece Ieva Kalniņa dalīsies pārdomās par izcilās mākslinieces Zentas Loginas (1908-1983) daiļradi, kurā nozīmīga vieta atvēlēta kosmosa tēmai, kas izpaužas dziļi filozofiskās pārdomās par cilvēka esību un laiku.

Izstādē “Rok-darbi” apkopoti spilgtākie DMDM krājumā esošie ziemeļnieku tehnikā darinātie tekstildarbi, to starpā arī Zentas Loginas. Tie atšķiras no pārējiem gan tēmas izvēles, gan neparastu tekstilmateriālu pielietojuma dēļ.

Iedziļināšanās kosmosa tēmas filozofijā, mākslinieci rosināja pārvarēt ierastā robežas, iedrošinot sevi eksperimentēt ar formām un tekstilmateriāliem. Ar laiku abstraktā tēlojuma maniere kļuva par Zentas Loginas radošas personības būtisku iezīmi. Kosmoss māksliniecei ir visa ap mums esoša objektīvi ekskistējošā pasaule, kas ir bezgalīga laikā, neierobežota telpā un daudzveidīga matērijas formu ziņā.

Gribās runāt un klusēt. Un tomēr prāts ņem pārsvaru – klusēt. Man pēdējā laikā, stiprāk kā jebkad, ir nobriedusi atziņa – dzīvot tikai sevī un neļaut nekādiem vējiem nokaut savu individuālo cilvēku. Mākslinieks nedrīkst sevi pazaudēt neapvaldītā pūlī. Neskumsti par vientulību – tie, kas domā un jūt (kaut drusku vairāk kā citi), ir vienmēr vieni.

Zenta Logina

Kopš 1967. gada izstādēs parādās gobelēni, kurus pēc Loginas metiem darinājusi viņas māsa Elīze Atāre (1915-1993).

Stāstījumu par Zentu Loginu un Elīzi Atāri papildinās interesanti arhīva materiāli.

**Papildu informācija

**Muzejā vēlams ierasties aptuveni 10-15 minūtes pirms pasākuma, lai nesteidzīgi varētu izmantot kases un garderobes pakalpojumus.

Informējam, ka LNMM publiskie pasākumi tiek filmēti un fotografēti, lai regulāri un mērķtiecīgi informētu sabiedrību par muzeja piedāvājumu, darba rezultātiem un aktualitātēm. Vairāk par privātuma politiku šeit.