Tekstilminiatūru izstāde "Ignorēts un nepamanīts"

Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā no 12. maija apskatāma miniatūrtekstila darbu izstāde “Ignorēts un nepamanīts”.

Šogad mēģinājums palielināt izpratni par patstāvīgām pārmaiņām, spriedzi un priekšstatiem veido izstādes mērķi - apkopot tos tekstilminiatūras darbus, kas reflektē un meklē atbildes uz jautājumiem un spēj piešķirt nozīmi tam, ko paši ignorējam, aizirstam vai atstājam nepamanītu. Vai arī pretēji - palikuši ārpusē nesagaidot vienlīdzīgu attieksmi, izslēgti no vietām, distancēti no situācijām, apjaušam nenovērtētas darbības un skaidri apzināmies rezultātu. Neatkarīgi no iekšējiem un ārējiem pārdzīvojumiem, labā ziņa ir tā, ka situācijas un vēsture mainās. Kopsaucējs ir mūsu daudzveidīgā pieredze ar visplašāko sajūtu amplitūdu – ar spēju pasmaidīt līdz pat protestam, un no jauna izcelt kādu nepamanītu ideju, tehnisku iedvesmu, prasmi vai pat aizmirstu darbu. Novērtēt to ar ko mums ir paveicies.

Darbu izlase apliecina mūsdienu tekstilmākslas dzīvīgumu un daudzslāņainību - it kā ar vienkāršām lietām, bet ar dažādām pieejām, nemitīgā meklēšanā un izvirzītiem no racionāliem līdz poētiskiem jautājumiem.

Izstādē piedalās 27 dažādās šķiedras mākslas jomās strādājoši dažādu paaudžu “Tekstilmākslas asociācijas” mākslinieki un uzaicinātie Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas studenti:

Andra Kurzemniece, Antra Augustinoviča, Antra Saliņa, Austra Celmiņa-Ķeirāne, Dece Vecozola, Daiga Štālberga, Dina Baumane, Elita Kaņepe, Ginta Kristjansone, Hele, Ieva Prāne, Ilona Valaine-Blekte, Ilze Rudzīte, Inese Jakobi, Lija Rage, Ingrīda Rutka-Bērziņa, Ingrīda Sūna, Jeļena Jēkabsone, Madara Briede, Maija Purgaile, Mārīte Lēimane, Ruta Bogustova, Ruta Linīte, Santa Grigus, Signe Žeļezņaka, Skaidrīte Leimane, Zane Ulmane