Izdota monogrāfija par tekstilmākslinieku Egilu Rozenbergu

Apgāda VIA ARS izdotajā monogrāfijā “Egils Rozenbergs” apkopota ievērojamā latviešu tekstilmākslinieka piecdesmit gadus garā, panākumiem bagātā daiļrade, tā iepazīstina ar autora gobelēnu tapšanas līkločiem no 20. gadsimta 70. gadiem līdz mūsdienām. Grāmatas teksta autore ir mākslas zinātniece Dace Lamberga, sastādītāja Dita Podskočija, redaktore – Māra Ņikitina, Ringsel dizains.

Kad Egils Rozenbergs 1966. gadā beidza Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolu, viņš nonāca dilemmas priekšā, jo nesaistīja Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā valdošais konservatīvisma gars. Tāpēc iekšējās intuīcijas vadīts, viņš izlēma par labu gobelēnmākslai, jo pievilka novatoriskā studiju programma, un lēmums izrādījās liktenīgs. Mākslinieka radošie meklējumi izceļas ar vīrišķīgi stabilu domāšanu, ar tādiem izteiksmes veida pamatprincipiem, kas saistās ar atturīgu formu nosacītību, racionālu vispārinājumu un zīmējuma lakonismu. Izveidojas vēlme sižetu pakļaut vizuālajai izteiksmībai, domājot par dekoratīvās tekstilmākslas sūtību iekļauties interjerā. Būtiska kļūst izpildījuma maniere, kurā gludā gobelēna virsma kontrastē ar sumaka tehnikas reljefo pinuma faktūru.

Rozenberga gobelēnos ieausti dažādi „stāsti” – ritmikas dejas kustības, etnogrāfiski ornamenti, jūras viļņu plūdumaraksti, tālu zemju vērojumi, laikmetīgās tehnoloģijas iespaidi. Tajos atklājas mērķtiecīgi pār domāts radošais ceļš no klasiskā gobelēna līdz telpiski apjomīgiem objektiem, apliecinot daudzveidīgu stilistiskā rokraksta, aušanas tehniku, dažādu šķiedru un materiālu maiņu. 2014. gadā Egils Rozenbergs saņem uzaicinājumu piedalīties Francijas Republikas Kultūras un komunikācijas ministrijas nacionālo manufaktūru rīkotajā gobelēnu projektu konkursā, kā rezultātā Nacionālā mēbeļu un Nacionālā paklāju un gobelēnu manufaktūra nopērk divas skices “Reflek sijas – pārdomas I” un “Refleksijas – pārdomas II”, pēc kurām Francijā top divi lielformāta gobelēni. „Zvaigžņu stundu” ne tikai Egils Rozenbergs, bet arī visa latviešu māksla piedzīvo 2018. gada 6. aprīlī, kad kopā ar mākslas darba audējām un goda viesiem tiek pārgriezti auduma velki, svinīgi atzīmējot gobelēna pabeigšanu.

Monogrāfiju “Egils Rozenbergs” papildina anotācijas angļu un franču valodā, vairāk nekā 70 darbu un to fragmentu tuvplānu reproduk cijas, kā arī plašs autora izvēlēto dokumentālo fotogrāfiju klāsts

vairāk: https://www.gramatnicaglobuss.lv/gramatas/maksla-atputa-izklaide-sports/lietiska-maksla/egils-rozenbergs