Latgaliešu kultūras gada balvas "Boņuks 2021" saņēmēju vidū tekstilmāksliniece ANNELE SLIŠĀNE

Latgaliešu kultūras gada balvu “Boņuks 2021” ANNELE SLIŠĀNE saņēma par projektu “#100dečiLatvijai” digitālā, taktilā, audio-vizuālā un zīmju valodā un stāstu krājumu “Tuoraga stuosti”.

Projekts “#100dečiLatvijai” digitālā, taktilā, audio-vizuālā un zīmju valodā iekļauj audio stāstus, kā arī ļauj Anneles Slišānes simts unikālos dečus iepazīt kā neredzīgiem caur pirmo latgalisko grāmatu, kas izdota braila rakstā, tā nedzirdīgiem videogrāmatā zīmju valodā. Savukārt stāstu krājums “Tuoraga stuosti” apkopo 13 īsstāstus par biezpienu un sievietēm mūsdienu sabiedrībā. Kopā tie veido vienotu vēstījumu par sievietes ceļu pašai pie sevis un savas būtības.

vairāk: https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/video-starp-10-latgaliesu-kulturas-gada-balvas-bonuks-ieguvejiem-latgalisu-reps-izlausanas-istaba-un-balvu-novada-zime.a446277/?utm_source=lsm&utm_medium=article-bottom&utm_campaign=article

Annele Slišāne - tekstilmāksliniece, audēja, rokdarbniece, maizes cepēja. Dzimusi 1975. gada 13. maijā Balvu rajona Upītē Irēnas un Antona Slišānu ģimenē. Mācījusies Upītes pamatskolā un Rekavas vidusskolā. Pēc vidusskolas tūlīt iestājusies LU Fizikas un matemātikas fakultātē. No 1996. gada līdz 1998. gadam Annele mācījusies Rīgas Tūrisma skolā, un 2006. gadā beigusi LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes vizuālās mākslas un mākslas vēstures studiju profesionālo programmu. 2018. gadā absolvēja LMA Tekstilmākslas nodaļas maģistrantūru.
2020. gadā tekstilmāksliniece Annele Slišāne izveidojusi četras apjomīgas tekstīlijas Kurmenes katoļu baznīcai. 4 gobelēni, kas tagad rotā baznīcas altārus, ir veltīti Kurmenes katoļu baznīcas 150 gadu jubilejai. Tāpat šajā gadā Annele guva uzvaru literāro prozas tekstu konkursā “Latgolas prozys skaitejumi 2020” un piedalījās starptautiskajā literatūras festivālā “Prozas lasījumi 2020”, lasot stāstu kopu “Tuoraga kule”, “Ar tuoraga tortu gostūs” un “Vilcīnā”. 2021. gada sākumā iznāca Anneles Slišānes stāstu krājums “Tuoraga stuosti”, kur ir iekļauti arī šie 3 stāsti. Kopumā grāmatā apkopoti trīspadsmit īsstāsti par biezpienu un reizē - par sievietēm mūsdienu sabiedrībā. Annele ir arī “Latgolys prozys skaitejumi 2021” uzvarētāja. 2021. gadā deču stāsti izdoti gan audio formātā, gan zīmju valodā un braila rakstā.

Vairāk: http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=926