Ilzes Rudzītes izstāde "STARP DIVĀM JŪRĀM"

Jūrmalas pilsētas muzeja Lielajā zālē no 2021.gada 2.septembra līdz 10.oktobrim būs apskatāma tekstilmākslinieces Ilzes Rudzītes personālizstāde „Starp divām jūrām”.

Ilze Rudzīte (1972) dzimusi Jelgavā un no 2008.gada dzīvo un strādā Dānijā. 1988.gadā māksliniece aizsāka tekstilmākslas izglītību Rīgas Lietišķās mākslas koledžā (tag. Rīgas Mākslas un dizaina vidusskola), turpinot studijas Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļā, 1999.gadā iegūstot maģistra grādu. Zināšanas tekstilā māksliniece papildinājusi studijās Dānijā, VIA Universitātes Koledžas Tekstila Dizaina nodāļā (2012 – 2015). Viņas darbi eksponēti izstādēs Latvijā, Dānijā, ASV, Ukrainā, Vācijā. Ilze Rudzīte ir vairāku organizāciju biedre: Latvijas Tekstilmākslas asociācijas, Surface Design Association – Creative Exploration of Fiber & Fabric, European Textile Network un Dānijas Vizuālās Mākslas Mākslinieku savienības.

Tekstilmākslinieces Ilzes Rudzītes personālizstāde “Starp divām jūrām” ir estētisks identitātes meklējums, kas iemiesots šķiedras mākslas darbos. Izstādē eksponētie darbi reflektē par mākslinieces pārdzīvoto un piedzīvoto, par identitātes svārstībām un transformāciju, kas noris mentālajā apziņā, mainot atrašanos fiziskajā telpā. Mākslinieces atrašanās starp divām kultūras vidēm ir veicinājusi jaunus identitātes meklējumus, nozīmīgu lomu ieņemot dabai. Darbi ir radušies dialogā ar dabu, tās struktūrām un abstraktiem rakstiem. Ilzes Rudzītes vizuālās valodas formulēšana ir saistīta ar meklējumiem, kas rodas meklējot atbildes uz eksistenciāliem jautājumiem par piederību, nacionālo un kultūras identitāti. Transformācijas rezultātā, identitāte pārvar teritoriālās robežas, veidojot starptelpu, kas rodas pārkausējot pretstatus, konfliktus un konfrontācijas.

Mākslas darbu vēstījumu iekodēšanā, svarīga nozīme ir izvēlētajiem materiāliem, dominējot divām pamatkategorijām: dabas un pārveides/ atjaunotnes. Dabas materiālus māksliniece uzmeklē pati. Tie tiek uzglabāti darbnīcā, kur pakāpeniskā iepazīšanās un komunikācija ar tiem, iedvesmo idejām un to realizēšanai. Turpretī pārveides materiāli izaicina neizmantojamo priekšmetu materiālu atdzīvināšanu, iekodējot materiālā citu funkciju, vēstījumu un vizuālo formu. Ilzes Rudzītes šķiedras mākslas darbi iekļaujas ilgtspējīgas mākslas konceptā, kas respektē materiāla attiecības ar vides ekoloģiju. Atšķirībā no redīmeida, ilgtspējības māksla visbiežāk nesaglabā mākslas darbā izmantotā priekšmeta sākotnējo fizisko formu. Tas tiek dekonstruēts, kļūstot par materiālu jaunu ideju īstenošanai. Izstādē eksponētie darbi piedāvā ieskatu mākslinieces pēdējo piecu gadu daiļradē. Daļa no darbiem ir radīti speciāli šai izstādei, īpaši izceļot videodarbu “Starp divām jūrām”. Video mākslas darbu ir veidojuši dažādu nozaru mākslinieki (horeogrāfe/ dejotāja Emīlija Rudzīte, mediju mākslinieks Marks Daiers (Mark Dyer), komponiste – Karīna Gretere), kuri izjūt empātiju, runājot par fizisko un mentālo atrašanos “starp”.

Tekstu sagatavoja:

Mag.art. Zanda Jankovska.