Intervijas ar tekstilmāksliniecēm Ilonu Linarti- Ružu un Ingūnu Levšu

DAUGAVPILS MARKA ROTKO MĀKSLAS CENTRS

MĀKSLA TE! ar Ingūnu Levšu:

https://www.facebook.com/DaugavpilsMarkRothkoArtCentre/videos/1026146904858504

Mākslinieces tekstildarbs “Āda” skatāms Latgales reģiona mākslinieku konkursa izstādē “Legalizētās fantāzijas”.

MĀKSLA TE! ar Ilonu Linarti-Ružu.

Tekstilmākslinieces darbi šobrīd apskatāmi gan izstādē “Atrasts kolekcijā”, gan “Legalizētas fantāzijas”.

https://www.facebook.com/317021865075305/videos/491289935285649

Radošais darbs kā ļaušanās neierobežotai fantāzijai un intelektuālam plūdumam īpaši aktuāls kļūst laikā, kad ikdienas gaitas ir pilnas ar noteikumiem, likumiem un norādēm, kā pareizi rīkoties. Visa pastāvošā pārlieku skrupuloza reglamentēšana var kļūt par iemeslu gan apātiskai neieinteresētībai, gan nepamatotam noteikumu noliegumam.

Mākslinieciskā atļaušanās ir priekšnosacījums argumentētu diskusiju uzsākšanai. No vienas puses – par pastāvošo noteikumu pamatotību, no otras – par tiesību paplašināšanas nepieciešamību. Par pašmērķi neizvirzot konkrētu noteikumu, likumu vai sabiedriskās kārtības normu izmaiņas, mākslinieks kļūst par demokrātiskas sabiedrības pamatvērtību – mediju, kas norāda uz pastāvošajām robežām, rosinot tās pārskatīt vienā vai otrā virzienā, vai arī pamatojot to nepieciešamību.

Kāds ir bijis šīs mainītās, ierobežotās vai tieši otrādi – paplašinātās saskarsmes gads? Kādām fantāzijām ir nodevušies Latgales reģiona mākslinieki? Iespējams, refleksija par šo laikposmu vēl tikai notiek un pilnvērtīgi kulminēsies nākamo gadu darbos, tomēr jau tagad nepārprotami iezīmējas jaunās atļaušanās mākslinieciskie meklējumi.

Aicinām saskatīt, sajust un izbaudīt tās realitātes, ko legalizē aizvadītā gada radošās fantāzijas 42 mākslinieku izpildījumā.


Dalībnieki: Agra Ritiņa, Aiva Žūriņa, Aivars Bulis, Aivis Pīzelis, Aleksandra Šļahova, Anastasija Dubovska, Annele Slišāne, Dace Pudāne, Diāna Apele, Diāna Sutugina, Edgars un Gļebs Vronskis, Eleonora Pastare, Gita Palma, Ilgvars Zalāns, Ilona Abdulajeva, Ilona Linarte- Ruža, Ilze Griezāne, Imants Haņeckis, Ināra Petruseviča, Ingūna Levša, Ingūna Liepa, Irīna Špakova, Ivo Folkmanis, Jūlija Šilova, Kristīne Nicmane, Lilija Zeiļa, Ludvigs Bērziņš, Mairita Folkmane, Margarita Stoļarova, Mētra Štelmahere, Nellija Dzalba, Oksana Vronska, Sanda Mālniece, Sarmīte Bogdanoviča, Sintija Šadurska, Svetlana Saveļjeva, Svetlana Veļigura, Uldis Čamans, Veronika Rumjanceva, Vēsma Ušpele, Vija Stupāne, Viktorija Valujeva.

Vairāk:

https://www.rothkocenter.com/ekspozicija/legalizetas-fantazijas