Emma Sofia un BIEN 21

BIEN 21 organizatori - Carnica institūts ir kultūras nevalstiska organizācija, kas atrodas Slovēnijā. Kopš tās izveidošanas 2010. gadā Carnica institūta galvenie darbības virzieni ir kultūras publiskās infrastruktūras pārvaldīšana, kultūras un sabiedrisku pasākumu un kampaņu vadīšana un organizēšana, saikņu un sadarbības ieviešana starp kopienām, kultūras operatoriem un vietējām pašvaldībām, kā arī kultūras stratēģiju īstenošana. Carnica institūta darbību atbalsta Eiropas, nacionālie un vietējie kultūras fondi.

BIEN 21 mērķis ir vienkāršs - mākslinieki un kuratori domā par ilgtspēju, mantojumu un tā saglabāšanu caur tekstilmateriāliem. Viņi apvienojas projektos, kas vairo izpratni par ekonomiku, kultūras mantojumu un vides jautājumiem.

Emma Sofia piedalās BIEN 21 ar personālizstādi, kas ir apskatāma klātienē Street Art Galerijā līdz aprīļa beigām, kā arī online vietnē – https://layer.si/bien/en/kr/emma-sofia-i-will-cry-here-a-little-bit/

Street Art galerijā tiek izstādīta divu darbu ekspozīcija : “Es te bišķiņ paraudāšu” un

“Atkarība no visa”, kas rosina aizdomāties par dažādu atkarību problēmām mūsu sabiedrībā.

Vairāk informācija- https://layer.si/bien/en/

Emma Sofia ir absolvējusi Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskolu, ieguvusi Latvijas Mākslas

Akadēmijā bakalaura un maģistra grādu tekstilmākslā. Studējusi Norvēģijā Bergenas

Universitātē, Vizuālās Mākslas, Mūzikas un Dizaina fakultātē un Honkongas Politehniskās

Universitātes Dizaina skolā. Pašlaik LMA studē maģistrantūrā glezniecību.

Emma rīko personālizstādes un aktīvi piedalās grupu izstādēs Latvijā, Lietuvā, Zviedrijā,

Norvēģijā, Baltkrievijā, Slovēnijā, Amerikā. Māksliniece Ieguvusi vairākus apbalvojumus,

nominācijas un atzinības, kā arī darbi atrodas -Latvijas LOTO, Upītes Kultūras Telpas un

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja (DMDM) kolekcijās.