Priecājamies par apbalvojumu Lijas Rages tekstildarbam - KRUSTOJUMS!