izstāde ATJAUNOTĀS VĒRTĪBAS

Tekstilmākslas asociācijas dalībnieku izstāde ATJAUNOTĀS VĒRTĪBAS Talsu novada muzejā pagarināta līdz 2021. gada februāra beigām!

Talsu muzejā no 18.decembra ir eksponēta tekstilmākslas darbu izstāde “Atjaunotās vērtības”.

Latvijas Tekstilmākslas asociācijas misijas apziņā atjaunotās vērtības, pirmkārt, ir tekstila kā mākslas, kā augstas raudzes amata un kopienas pastāvēšana, atjaunotne un sastapšanās ar savu skatītāju aizvien jaunu dialogu – izstāžu formā šinī zibšņveida vērtību un sapiņķerētās tagadnes kontekstā. Kā domā Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina profesore Barbara Ābele, tas nozīmē palikt uzticīgam tādām vērtībām, kā gobelēnu aušana, tajā ietilpinātajā meistarības, pacietības un tūkstošiem kilometru un krāsu niansēm sagrodotajā nesaraujamajā pavedienā, kas vieno skolas aizsācēja profesora Rūdolfa Heimrāta un Latvijas Mākslas akadēmijas studenta aizaustos velkus.

Vērtība ir arī materiāla nezūdamībā, tā atkārtotā pielietojumā un turpinājumā kādas nogurušas matērijas pārtapšanā jaunā mākslas darbā- vēstījuma formā, kas savieno aizgājušās un tagadnes radošās esības formas. Nenoliedzami, vērtība ir tekstilmākslas izteiksmes brīvība arvien jaunu materiālu un tehnoloģiju atklāsmes un pieradināšanas formās, eksperimenta valdzinājumā un autora pašatklāsmē un izteiksmē, kas izstāžu zālē sastopas ar vērīga skatītāja skatu.

Talsu muzejam ir sena sadarbība ar Latvijas tekstilmāksliniekiem, pateicoties kādreizējai Latvijas Mākslas akadēmijas tekstilmākslas katedras vadītājai profesorei Aijai Baumanei (1943 – 2019) mūsu novadniecei, arī ilggadējai Tekstilmākslas asociācijas vadītājai. Sadarbība, protams, turpināsies arī turpmāk, jo tekstilmāksla, arī šķiedras māksla, vienmēr mūsu vidi ir veidojusi mājīgāku un skaistāku, kā arī piesaistījusi muzeja apmeklētājus ar savu radošumu un pārsteigumiem.

Izstādē piedalās 26 dažādās šķiedras mākslas jomās strādājoši dažādu paaudžu Tekstilmākslas asociācijas mākslinieki un uzaicinātie autori. Viņu vidū ir tādas meistares kā Edīte Pauls-Vīgnere, Ruta Bogustova, Inese Jakobi, Īrisa Blumate un citi, arī viens vīriešu kārtas pārstāvis – gleznotājs Māris Upzars.

Guna Millersone,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos

vairāk:

https://www.talsumuzejs.lv/