Anneles Slišānes izstāde

Balvos, tekstilmākslinieces Anneles Slišānes izstāde VISUMS STĀSTA MĪLESTĪBU GABALIŅOS skatāma no šī gada 9. decembra līdz 24. janvārim 2020.

Ekspozīcija iekārtota Balvu centrālajā bibliotēkā.

Izstāde tapusi sadarbībā ar Namaterialuos kulturas montojuma centrs Upīte.

vairāk:

https://www.facebook.com/Balvu-Centr%C4%81l%C4%81-bibliot%C4%93ka