izstāde SPĒLES AR MATERIĀLIEM

Cēsu Izstāžu namā šī gada 12.aprīlī plkst. 16.00. tiks atklāta tekstilmākslas izstāde “Spēles ar materiāliem”.

Savus darbus skatītājiem izstāda Latvijas Tekstilmākslas asociācijas dalībnieki : Irēna Andrejeva, Ruta Linīte, Ance Markovska, Dina Baumane, Antra Augustinoviča, Liene Ratnika, Dzintra Vilks, Aija Baumane, Jānis Bankovičs, Andra Dīriņa, Vita Makruzova Makra, Annele Slišāne, Santa Grigus, Astra Rubene, Ingrīda Sūna, Elīna Veilande Apine, Agnese Tukāne, Inese Jakobi, Ilma Austriņa, Diāna Kokoreviča, Ingrīda Ivane, Mārīte Leimane, Šarlote Baškēviča, Rita Ļegčiļina Broka, Baiba Osīte, Skaidrīte Leimane, Kristīne Kligina, Linda Štrausa-Villa, Ruta Bogustova, Tatjana Nežberte, Līva Kaprāle, Kristīne Andersone, Elīna Lūsis Grīnberga, Andra Kurzemniece, Maruta Konceviča, Zane Lūse, Maija Purgaile, Katrīna Leitēna, Guna Stikāne, Barbara Ābele, Laura Dzērve, Ieva Krūmiņa, Rasa Grāmatiņa, Diāna Janušone

Vairāk : https://cesupils.lv

Adrese : Pils laukums 9 Cēsis, LV-4101